OSNOVNA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENA PESTICIDA

OSNOVNA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENA PESTICIDAModul za profesionalne korisnike:

DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA
I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

 
Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN 14/14 i 115/18), te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesti­cida (NN 142/12), svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti.

Hrvatsko agronomsko društvo je od Ministarstva poljoprivrede ovlaštena institucija za provedbu izobrazbe prema sljedećim modulima: za sva tri zakonom definirana modula: profesionalne korisnike, distributere i savjetnike.

 

Profesionalni korisnici:

 • OPG i drugi poljoprivrednici: (podkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje, maslinarstvo
 • TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o, zadruge): podkategorije : ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje, maslinarstvo
 • PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (šume, šumski rasadnici, parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine): podkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe

Na program dopunske izobrazbe  mogu se prijaviti osobe koji su uspješno završile program izobrazbe osnovne kategorije kod Hrvatskog agronomskog društva ili kod nekog drugog nositelja izobrazbe što dokazuju potvrdom odnosno iskaznicom u skladu s Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe.

 

NAŠ TIM (ugovoreni i ovlašteni predavači i stručnjaci)

 • Dr.sc. Siniša Jelovčan
 • Dr.sc. Zdravko Matotan
 • Mr.sc. Romeo Jukić
 • Mr.sc. Svjetlana Matotan
 • Mr.sc. Marijan Tomac
 • Sunčica Brezovec, dipl.ing.agr.
 • Nada Dokuš Muškinja dipl.ing.agr,
 • Nikica Grganović dipl.ing.agr,
 • Zora Hižman dipl.ing.agr,
 • Andreja Kalšan dipl.ing.agr,
 • Siniša Marinclin dipl.ing.agr,
 • Klaudija Posavec Cmrečnjak dipl.ing.agr,
 • Stanislav Senčar dipl.ing.agr,
 • Marijana Šubić dipl.ing.agr,
 • Jasminka Tokić dipl.ing.agr.
 • Marija Vidaković, dipl.ing.agr.
 • Miljenko Kalšan, dipl.ing.
 • Stjepan Rakarec, dipl.ing.
 • Carolina Stefančić, dipl. ing. agr.

POTREBNA UPISNA DOKUMENTACIJA:

 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika Potvrde o položenom istpitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
 • popunjena prijavnica za izobrazbu i
 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva.

Dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe. Izobrazba će se održati u popodnevnim ili večernjim satima, te vikendom u skladu sa zahtjevima polaznika.

U cijenu je uključeno 5 sati predavanja, ispit, potvrda o položenom ispitu i iskaznica.

Uplatu za prisustvovanje izobrazbi potrebno je izvršiti najkasnije na dan početka tečaja.
Uplata se vrši na žiro račun Hrvatsko agronomsko društvo:  IBAN:  79 2340 0091 1100 23739. Kao model plaćanja na nalogu upisati: “HR 00”,  a kao poziv na broj primatelja upisati OIB uplatitelja.

Ukoliko za više polaznika troškove snosi određena tvrtka, uplata se može izvršiti kao zbirna – u ukupnom iznosu, a tvrtka je dužna dostaviti narudžbenicu sa specifikacijom polaznika kojima snosi troškove obrazovanja.

Primjer ispunjenog naloga za plaćanje izobrazbe:

Sve dodatne informacije o upisu možete dobiti na:

Hrvatsko agronomsko društvo

Željka Balun dipl. ing. agr.

Tel/fax:   ++385 (0)1 4872 493

e-mail kontakt: info@agronomsko.hr