Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida – Grad Prelog

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida – Grad Prelog


dvorana PODUZETNIČKOG CENTRA  PRELOG,  ind. zona SJEVER, HRUPINE 7B

 

Modul za profesionalne korisnike 

 TERMINI PREDAVANJA
– 29.12.2021, 14:00 – 20:00
– 30.12.2021, 14:00 – 19:15

TERMINI ISPITA
– 30.12.2021, 19:15 – 20:00
– 31.12.2021, 08:00 – 08:45

PREDAVAČI:

 • Stanislav Senčar
 • Zdravko Matotan


CIJENA IZOBRAZBE:
 370,00 Kn

 

UVJETI ZA IZOBRAZBU:

 • min. 18 godina života
 • minimalno osmogodišnje osnovno obrazovanje.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • popunjena prijavnica
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika svjedodžbe ili preslika diplome o stečenom obrazovanju,
 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva).
 • dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • izobrazba,
 • priručnik
 • radni materijal
 • polaganje ispita

 

DOWNLOAD:

 

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 2,0 m.

 

Hrvatsko agronomsko društvo