Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida


Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida
Kloštar Podravski, Trg Svete Obitelj

Modul za savjetnike

PREDAVANJE:

Petak,  27.01.2023. 16:00 – 22:00

Subota, 28.01.2023.  8:00 –15:00

ISPIT:

Subota 28.01.2023. 15:00 – 15:45

Subota 04.02.2023.   8:00 –  8:45

PREDAVAČI:

  • Nada Dokuš Muškinja, Stanislav Senčar


CIJENA IZOBRAZBE:  39.82 EUR, 300,00 Kn

Kako se prijaviti:

Putem popunjene prijavnice: prijavnica

e-mailom:  info@agronomsko.hr

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • popunjena prijavnica
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika dokumenta (svjedodžbe/knjižice ili indeksa) iz kojeg se vidi da je kandidat odslušao modul iz zaštite bilja ili da ima položen ispit iz zaštite bilja, položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja