Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticidamodul za savjetnike – KOPRIVNICA

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticidamodul za savjetnike – KOPRIVNICA


Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, Dvorana tvrtke Podravka d.d.

POČETAK IZOBRAZBE:

 • 19.05.2021 – 11:00 – 17:45
 • 20.05.2021 – 11:00 – 17:45

 

TERMINI ISPITA:

 • 20.05.2021, 18:00 – 18:45
 • 21.05.2021, 18:00 – 18:45

 

PREDAVAČI:

 • Siniša Jelovčan
 • Stanislav Senčar

 

CIJENA IZOBRAZBE: 500,00 Kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika svjedodžbe/diploma o stečenom obrazovanju,
 • popunjena prijavnica za izobrazbu,
 • dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva)
 • dokumentacija se može predati i na početku izobrazbe.

 

U CIJENU JE UKLJUČENO:

 • Priručnik,
 • izobrazba,
 • polaganje ispita i
 • potvrda o položenom ispitu
 • iskaznica.

 

DOWNLOAD:

 

 

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.
Dvorana se redovito dezinficira. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 2,00 m.

 

Hrvatsko agronomsko društvo