REZERVACIJA SMJEŠTAJA ZA KONGRES – ACCOMMODATION RESERVATION FOR CONGRESS

REZERVACIJA SMJEŠTAJA ZA KONGRES – ACCOMMODATION RESERVATION FOR CONGRESS


Smještaj možete rezervirati ispunjavanjem prijave na sljedećem linku: http://www.dubrovniksun.hr/prijave/had/

Za sve sudionike Kongresa osigurali smo atraktivne cijene smještaja u navedenom terminu.

Kongres će se organizirati sukladno svim propisanim protuepidemijskim mjerama u trenutku održavanja, te uz suglasnost Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske.

Sukladno tome, sudjelovanje na predavanjima i ostalim aktivnostima, bit će moguće samo uz posjedovanje EU digitalne COVID potvrde. Na svim predavanjima i ostalim aktivnostima bit će potrebno nositi službenu akreditaciju koju je moguće ostvariti plaćenom kotizacijom i predočenjem važeće EU digitalne COVID potvrde prilikom registracije na registracijskom desku u hotelu Kolovare po vašem dolasku u Zadar.

———————

Accommodation can be booked by filling out the application at the following link: http://www.dubrovniksun.hr/prijave/had/

For all participants of the Congress, we have provided attractive accommodation prices in the specified period.

The Congress will be organized in accordance with all prescribed anti-epidemic measures at the time of the event, and with the consent of the Civil Protection Headquarters of the Republic of Croatia.

Accordingly, participation in lectures and other activities will be possible only with the possession of an EU digital COVID certificate. All lectures and other activities will require official accreditation, which can be achieved by paying the registration fee and presenting a valid EU digital COVID certificate when registering at the registration desk at the Hotel Kolovare upon your arrival in Zadar.