Sjemenarstvo – O časopisu / About

Časopis Sjemenarstvo kao glasilo Hrvatskog agronomskog društva kontinuirano izlazi od 1991. godine. Slijednik je časopisa Semenarstvo kojeg je od 1984. – 1991. godine izdavalo Društvo sjemenara Jugoslavije. U periodu od 1991. do 2006. u časopisu Sjemenarstvo objavljeno je 388 radova od kojih je 219 kategorizirano kao izvorni znanstveni rad, 61 rad je izlaganje sa znanstvenog skupa, 48 je preglednih znanstvenih radova, a 60 stručnih. U časopisu je objavljivao 331 autor. Časopis Sjemenarstvo objavljuje znanstvene i stručne radove iz genetike, oplemenjivanja i sjemenarstva poljoprivrednih kultura. Objavljuju se samo radovi koji nisu drugdje objavljeni niti predani za objavljivanje drugom časopisu. Objavljuju se i recenzije knjiga, osvrti s kongresa, simpozija i skupova u zemlji i inozemstvu, te vijesti iz znanstvene i stručne djelatnosti s područja genetike, oplemenjivanja i sjemenarstva poljoprivrednih kultura. Urednik časopisa Sjemenarstvo do 2019. godine bio je Dr. sc. Zdravko Matotan. Danas je glavna urednica Doc. dr. sc. Ivana Dugalić.

Časopis je citiran u CAB International, Biosis Previews, EBSCO Publishing.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni radovi, jednostruko slijepa, dvostruka

Učestalost izlaženja: 2

Područja pokrivanja: Biotehnologija, Poljoprivreda (agronomija)

Prava korištenja: Časopis Sjemenarstvo je u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način.

 

 

 

 

 

Peer review: peer review, national peer review, only scientific papers, single blind review, double

Frequency (annually): 2

Scientific disciplines and subdisciplines: Biotechnology, Agronomy

Rights: Journal Sjemenarstvo is an Open Access journal. All content is made freely available. Users are allowed to copy and redistribute, and alter, transform, or build upon the material as long as they attribute the source in an appropriate manner.