SPOMENICA UZ 90. GODIŠNJICU ROĐENJA IVE MILJKOVIĆA

SPOMENICA UZ 90. GODIŠNJICU ROĐENJA IVE MILJKOVIĆA


PROSLOV

Izdavanje spomenice pokrenuli su znanstvenici sljednici svog dragog učitelja prof. dr. sc. Ive Miljkovića, koji je bio mentor njihovih doktorata, magisterija i diplomskih radova. Prijedlog su podržali Hrvatsko agronomsko društvo i Odjel za poljodjelstvo Matice hrvatske. Osnovan je organizacijski odbor u sastavu: doc. dr. sc. Anđelko Vrsaljko sa Sveučilišta u Zadru, doc. dr. sc. Krunoslav Dugalić iz Poljoprivrednog instituta u Osijeku, dr. sc. Ljiljana Gašparec Skočić, pročelnica Odjela za poljodjelstvo Matice hrvatske i dipl. ing. Ivan Marohnić iz Hrvatskog agronomskog društva.

 

Sadržaj

Prof. dr. sc. Ivo Miljković – Znanstvenik/ lirik/ povjesnik/ domoljub (str. 9-20)

Prof. dr. sc. Ivo Miljković – Scientist/ Lyric/ Historian/ Patriot (str. 9-20)

Anđelko Vrsaljko, Krunoslav Dugalić

Životopis

Puni tekst

 

Istraživanje utjecaja klimatskih prilika na kemijski sastav i kvalitetu plodova sorti jabuka u Hrvatskoj (str. 21-43)

Research of the effects of climate conditions to chemical composition and quality of apple fruit varieties in the Croatia (str. 21-44)

Ivo Miljković

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

Rast, rodnost i kemijski sastav lišća sorti krušaka na podlozi dunje M A s različitim međupodlogama (str. 45-66)

Growth, yield and chemical composition of leaves of pear varieties on quince M A with different interstocks (str. 45-66)

Ivo Miljković, Anđelko Vrsaljko

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

Dinamika makrobiogenih elemenata u listu i plodu sorata jabuke u ekološkim uvjetima Slavonije (str. 67-96)

Dynamics of macrobiogenic elements in leaf and fruit of apple varieties in the ecological conditions of Slavonia (str. 67-96)

Ivo Miljković, Krunoslav Dugalić, Marko Dropulić, Tea Presečki, Milena Andrišić, Ivana Zegnal, Sanela Lacković, Hrvoje Hefer, Silvio Šimon

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

Dinamika rasta ploda sorti bresaka u ekološkim uvjetima Ravnih Kotara (str. 97-110)

Dynamics of fruit growth of peach varieties in the ecological conditions of Ravni Kotari (str. 97-110)

Ivo Miljković, Anđelko Vrsaljko

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

Influence of different vigour clonal rootstocks on the fruit quality of ‘Lapins’ sweet cherry (str. 111-124)

Utjecaj vegetativnih podloga različite bujnosti na kvalitetu ploda trešnje sorte Lapins (str. 111-124)

Zlatko Čmelik, Ivo Miljković

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

Pesticidi i mikotoksini u jezgri bajama u ekološkim uvjetima Ravnih Kotara – organski uzgoj (str. 125-140)

Pesticides and mycotoxins in the almond kernel in the ecological conditions of Ravni Kotari – the case of organic farming (str. 125-140)

Anđelko Vrsaljko

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

Pedološki i hidropedološki uvjeti i potrebe vode za uzgoj poljoprivrednih kultura u Hrvatskom zagorju (str. 141-164)

Pedological and hydropedologicalc conditions and water requirements for cultivation of agricultural crops in Hrvatsko zagorje (str. 141-164)

Željko Vidaček, Stjepan Husnjak, Domagoj Rastija

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

Prilog poznavanju rodnih izbojaka trešnje (str. 165-174)

A contribution to the knowledge of fruiting cherry shoots (str. 165-174)

Zlatko Čmelik, Ranka Boljak Čmelik

Izvorni znanstveni članak

Puni tekst

 

Mineralni sastav plodova borovnica (str. 175-192)

Blueberry mineral fruit composition (str. 175-192)

Boris Duralija, Nikolina Konjević

Pregledni rad

Puni tekst

 

Uzgoj maslina u unutrašnjosti Dalmacije (str. 193-204)

Olive growing in Dalmatian inland (str. 193-204)

Frane Strikić

Pregledni rad

Puni tekst