03

03


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2005

03

PLODNOST
OVACA KUPREŠKE PRAMENKE I PRIRASZ
JANJADI U UVJETIMA OTOKA BRAČA 
(str.163-171)

PROLIFICACY
OF KUPRESKA PRAMENKA EWE AND
DAILY GAINS OF LAMBS IN THE ISLAND OF BRAC
CONDITIONS 
(str.163-171)

Jelena
Ramljak, Boro Mioč, Vesna Pavić, Ivan Vnučec,
Zoran Salamunović

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

NEHRANIDBENI
ČIMBENICI SADRŽAJA UREJE
U MLIJEKU 
(str.173-187)

NON-NUTRITIONAL
FACTORS OF MILK UREA
CONCENTRATION 
(str.173-187)

Zvonimir
Prpić, Miljenko Konjačić, Ivan Vnučec,
Jelena Ramljak, Ante Ivanković

Pregledni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

SMJERNICE
EU U PERADARSKOJ PROIZVODNJ KAVEZNI/ALTERNATIVNI NAČIN DRŽANJA
– PRIMJENA U PRAKSI 
(str.189-201)

EUROPEAN
UNION DIRECTIVES IN POULTRY
PRODUCTION CAGES: ALTERNATIVE PRODUCTION
OF TABLE EGGS- IMPLEMENTATION PRACTICE

(str.189-201)

Davorin
Kralj

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

ANALIZA
TROŠKOVA PROIZVODNJE MLIJEKA

(str.203-223)

COSTS
ANALYSIS OF MILK PRODUCTION

(str.203-223)

Josip
Haluška, Damir Rimac

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

NAVRŠILO
SE 30 GODINA RADA STANICE ZA TESTIRANJE PROIZVODNIH SVOJSTAVA
GOVEDA-PERFORMANCE TESTA U VARAŽDINU 
(str.225-237)

Božo
Mikulić, Milan Bolić, Zlatko Matić, Vladimir Nazansky,
Ljiljana Husinec
Ostalo

 

PDF
Hrvatski