06

06


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2005

06

UZGOJ
PONIJA U HRVATSKOJ 
(str.403-416)

PONY
BREEDING IN CROATIA 
(str.403-416)

Mato
Čačić, Nidal Korabi, Domagoj Tadić, Slaven Kolarić,
Mirna Mlađenović, Jelena Pavan

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PRIMJENA
ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE
U GOVEDARSTVU SLOVENIJE 
(str.417-424)

Marko
Čepon

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

PRAG
RENTABILNOSTI PROIZVODNJE MLIJEKA U RAZLIČITIM PROIZVODNIM SUSTAVIMA
OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA 
(str.425-432)

Zoran
Grgić, Branka Šakić, Vesna Očić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

GENOTIP
KAO OSNOVICA RENTABILNE GOVEDARSKE PROIZVODNJE 
(str.433-441)

Ante
Ivanković, Pavo Caput, Miljenko Konjačić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

TEHNOLOŠKO-TEHNIČKE
OSNOVE SUSTAVA
KRAVA TELE 
(str.443-450)

Mladen
Knežević, Goran Perčulija, Krešimir Bošnjak,
Josip Leto, Marina Vranić

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

ČIMBENICI
KOJI ODREĐUJU IZBOR SUSTAVA
PROIZVODNJE GOVEĐEG MESA 
(str.451-463)

Ivan
Jakopović, Mirna Dadić, Marina Šubaša
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

KONCEPT
UZGOJNIH PROGRAMA
U GOVEDARSTVU HRVATSKE 
(str.465-476)

Pavo
Caput, Ante Ivanković, Miljenko Konjačić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski