01

01


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2006

01

VANJŠTINA CRESKE OVCE (str.3-11)

EXTERIOR CHARACTERISTICS OF CRES SHEEP (str.3-11)

Vesna
Pavić, Boro Mioč, Velimir Vušić, Zdravko Barać, Ivan
Vnučec, Zvonimir Prpić, Zvonko Čokljat
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

MODEL PROIZVODNJE GOVEĐEG MESA
(str.13-18)

Krešimir
Kuterovac

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

ANALIZA STANJA UZGOJA ARAPSKE PASMINE KONJA U
REPUBLICI HRVATSKOJ
 (str.19-23)

ANALASYS OF STATUS OF ARAB HORSES BREEDING IN THE
REPUBLIC OF CROATIA 
(str.19-23)

M.
Čačić, N. Korabi, I. Čurik, Mirjana Baban
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

SISTEMATIZACIJA UZGOJA IZVORNE PASMINE KONJA
HRVATSKI POSAVAC
 (str.25-29)

BREEDING SYSTEMATIZATION OF AUTOCHTHONOUS HORSE
BREED CROATIA POSAVAC
 (str.25-29)

M.
Čačić, S. Kolarić, N. Korabi, Mirna Mlađenović,
D. Tadić, Jelena Pavan, Mirjana Baban, Ante Ivanković

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

INTENSIVE FATTENING IN HOUSING
CONDITIONS
OF YOUNG SHEEP MERINO TYPE

(str.31-34)

M.
Cola, Florica Cola
Izlaganje sa skupa

 

PDF
English

 

UTJECAJ GODIŠNJEG DOBA NA BROJ SOMATSKIH STANICA U
KRAVLJEM MLIJEKU ISPORUČENOM ZA TRŽIŠTE
 (str.35-39)

INFLUENCE OF YEAR SEASON ON SOMATIC CELL COUNT IN
COW MILK COLLECTED FOR THE MARKET
 (str.35-39)

Ana
Dakić, Nataša Pintić, F. Poljak, Ana Novosel, Danijela
Stručić, Tatjana Jelen, V. Pintić

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

VREDNOVANJE HRANIDBENOG STATUSA MLIJEČNIH
KRAVA NA OSNOVU SADRŽAJA BJELANČEVINA I UREJE U MLIJEKU

(str.41-45)

EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS OF DAIRY
COWS BASED ON MILK PROTEIN AND UREA CONTENT

(str.41-45)

Vesna
Gantner, K. Kuterovac, Sonja Jovanovac,
D. Solić, Ana Dakić

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

GENETSKA STRUKTURA I ODRŽIVOST POPULACIJA
AUTOHTONIH PASMINA GOVEDA U HRVATSKOJ 
(str.47-51)

THE GENETIC STRUCTURE AND SUSTAINABILITY OF
AUTOCHTHONOUS CATTLE BREEDS IN CROATIA
 (str.47-51)

Ante
Ivanković, S. Orbanić, Pavo Caput, P. Mijić, M.
Konjačić, Vesna Bulić

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
English

 

LINEARNA OCJENA KONFORMACIJSKIH SVOJSTAVA
AUTOHTONIH PASMINA KONJA U HRVATSKOJ 
(str.53-57)

LINEAR CONFORMATION TRAITS OF THE AUTOCHTHONOUS
HORSE BREEDS IN CROATIA 
(STR.53-57)

Ante
Ivanković, Jelena Ramljak
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

ZNAČAJKE BROJA SOMATSKIH STANICA
U PROFITABILNOJ PROIZVODNJI MLIJEKA 
(str.59-63)

SOMATIC CELL COUNT CHARACTERISTICS
IN PROFITABLE MILK PRODUCTION
 (str.59-63)

I.
Ivkić, P. Mijić, I. Knežević, F. Poljak
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

THE EFFECT OF DIFFERENT HOUSING
SYSTEMS ON THE PERFORMANCE OF CROSSBREDS

(str.65-68)

R.
Juška, Violeta Juškienè
Izlaganje sa skupa

 

PDF
English

 

SUŽIVOT GOVEDA U STADU (str.69-75)

COMMON LIFE OF CATTLE IN A HERD (str.69-75)

Velibor
Obradović, Pero Mijić, Ivan Knežević, Mirjana Baban
Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

RAZVOJ I MISTERIJ BOLESTI
“KRAVLJE LUDILO” 
(str.77-78)

Pavo
Caput
Ostalo

 

PDF
Hrvatski