03

03


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2006

03

VANJŠTINA
RAPSKE OVCE 
(str.163-171)

EXTERIOR
CHARACTERISTICS OF RAB SHEEP 
(str.163-171)

Boro
Mioč, Vesna Pavić, Zdravko Barać, Velimir Sušić, Zvonimir
Prpić, Ivan Vnučec, Daniel Mulc

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

KVALITETA
KOKOŠJIH JAJA IZ SLOBODNOG I KAVEZNOG SUSTAVA DRŽANJA 
(str.173-179)

EGG
QUALITY FROM FREE RANGE AND CAGE SYSTEM OF KEEPING LAYERS 
(str.173-179)

Đuro
Senčić, Zvonko Antunović, Matija Domačinović,
Marcela Šperanda, Zvonimir Steiner

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PROIZVODNJA
GOVEDINE U EUROPSKOJ UNIJI
I REFORMA CAP-A PREGLED STANJA I TRENDOVA
(str.181-202)

BEEF
PRODUCTION IN THE EUROPEAN UNION AND
THE CAP REFORM AN OVERVIEW OF SITUATION
AND TRENDS 
(str.181-202)

Milan
Zjalić, Antigoni Dimitriadou, Andrea Rosati

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

TRAJNA
ZAŠTITA ISTARSKOG GOVEDA GOSPODARSKIM ISKORIŠTAVANJEM U SUSTAVU RURALNOG
RAZVITKA ISTRE 
(STR.203-226)

Pavo
Caput, Ante Ivanković

Ostalo

 

PDF
English