06

06


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2007

06

VAŽNOST
BIOLOŠKE/BIOKEMIJSKE RAZNOLIKOSTI PRI ISPAŠI NA SREDOZEMNIM PRIRODNIM
PAŠNJACIMA 
(str.417-425)

IMPORTANCE
OF BIOLOGICAL/BIOCHEMICAL DIVERSITY IN FORAGING ON MEDITERRANEAN
RANGELANDS 
(str.417-425)

Jozo
Rogošić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

NUŽNI
GLOBALNI PROGRAMI ZA STVARANJE BANAKA GENA UGROŽENIH PASMINA ŽIVOTINJA U
POLJOPRIVREDI
(str.427-434)

A
WORLD WIDE EMERGENCY PROGRAMME FOR THE CREATION OF NATIONAL GENEBANKS OF
ENDANGERED BREEDS IN ANIMAL AGRICULTURE 
(str.427-434)

E.
Groeneveld

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

RAZVOJ
REGIONALNE SREDIŠNJICE ZA ŽIVOTINJSKE GENETSKE RESURSE: EUROPSKI
PRIMJER 
(str.435-442)

DEVELOPMENT
OF A REGIONAL FOCAL POINT FOR ANIMAL GENETIC RESOURCES: THE EUROPEAN
EXAMPLE 
(str.435-442)

D.
Planchenault, L. Ollivier
Izlaganje sa skupa

 

PDF
English

 

OSVRT
NA KONFERENCIJU O IZVORNIM PASMINAMA I SORTAMA KAO DIJELU PRIRODNE I KULTURNE
BAŠTINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, ŠIBENIK 13. – 16. 11. 2007. 
(str.443-444)

Pavo
Caput

Uvodnik

 

PDF
Hrvatski

 

PRESERVATION
OF DOMESTIC ANIMAL BREEDS AS HUMAN PRODUCTS 
(str.445-448)

I.
Bodó

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Engleski

 

OSVRT
NA SUSTAV OČUVANJA IZVORNIH PASMINA STOKE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
(str.449-454)

Pavo
Caput
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

ZAKONSKE
ODREDNICE UZGOJA IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA I SOJEVA DOMAĆIH
ŽIVOTINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
(str.455-461)

Ivan
Jakopović, M. Dadić

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

LOCAL
BREEDS AND THEIR POTENTIAL FOR PROGRESS IN ANIMAL BREEDING 
(str.463-466)

Peter
Dovc

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

GOSPODARSKI
ZNAČAJ SIVE PČELE I NJEZINA ZAŠTITA

(str.467-468)

Maja
Dražić, D. Krakar, Nikola Kezić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

EKONOMSKI
ČINITELJI I PRETPOSTAVKE RAZVOJA UZGOJA ZAŠTIĆENIH I IZVORNIH
PASMINA ŽIVOTINJA NA OBITELJSKOM GOSPODARSTVU 
(str.469-470)

Zoran
Grgić, Branka Šakić-Bobić, Vesna Očić, Maja
Dražić

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

ELBARN:
EUROPEAN LIVESTOCK BREEDS ARK AND
RESCUE NET – A CONCEPT FOR THE FUTURE 
(str.471-474)

Elli
Broxham, H.-P. Grunenfelder, Waltraud Kugler

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

MODEL
IN-SITU OČUVANJA AUTOHTONIH
PASMINA U PARKU PRIRODE LONJSKO POLJE

(str.475-479)

Goran
Gugić, Dražen Ivaštinović
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

ZAŠTITA
ZDRAVLJA, ZAKONSKA REGULATIVA I RIZICI U OČUVANJU IZVORNIH PASMINA
DOMAĆIH ŽIVOTINJA

(str.481-487)

HERD
HEALTH MANAGEMENT, LEGISLATION AND RISK FACTORS IN PRESERVATION OF
AUTOCHTHONOUS ANIMAL BREEDS 
(str.481-487)

I.
Štoković, Anamaria Ekert Kabalin, Velimir Sušić, Ivo Karadjole,
Tomislav Balenović, A. Kostelić, S. Menčik

Stručni
rad

 

 

PDF
Hrvatski