01

01


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2008

01

ISPAŠA
U BIOKEMIJSKI RAZNOVRSNOJ BILJNOJ ZAJEDNICI: KOMPLEMENTARNOST SEKUNDARNIH
METABOLITA

(str.3-9)

FORAGING
IN BIOCHEMICALLY HETEROGENOUS PLANT COMMUNITY: SECONDARY METABOLITES
COMPLEMENTARITY 
(str.3-9)

Jozo
Rogošić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
English

 

MORFOLOŠKE
ODLIKE VIMENA ISTARSKIH OVACA 
(str.11-18)

UDDER
MORPHOLOGY TRAITS OF ISTRIAN SHEEP 
(str.11-18)

Zvonimir
Prpić, Vesna Pavić, Boro Mioč, Ivan Vnučec,
Velimir Sušić

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

DIZAJN
KONZERVACIJSKIH SHEMA U FUNKCIJI OČUVANJA I GOSPODARSKE REAFIRMACIJE
UGROŽENIH IZVORNIH PASMINA 
(str.21-26)

Ante
Ivanković, Pavo Caput, Z. Ivkić
Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

SLOVENIAN
WAY OF LEGISLATION ON AnGR 
(str.27-38)

Drago
Kompan

Izlaganje
sa skupa

PDF
English

 

IZVANTJELESNO
OČUVANJE ŽIVOTINJSKE GENETSKE RAZNOLIKOSTI U BANCI GENA. RAD U CENTRU ZA
REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE D.O.O. 
(str.39-42)

M.
Matković, Ivanka Majić-Balić, P. Božić, Š. Horvat

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

UPRAVLJANJE
OKOLIŠEM KORIŠTENJEM
IZVORNIH PASMINA I SORTI 
(str.43-54)

R.
Ozimec

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

KRIŽEVAČKA
KUKMICA

(str.55-57)

V.
Pintić, Nataša Pintić-Pukec, F. Poljak, Katica Vojta,
Marija Meštrović, S. Flajpan, Z. Mihalić

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

TRAJNA
ZAŠTITA ISTARSKOG GOVEDA GOSPODARSKIM KORIŠTENJEM 
(str.59-67)

PERMANENT
PROTECTION OF ISTRIAN CATTLE THROUGH COMMERCIAL EXPLOITATION 
(str.59-67)

G.
Prekalj, P. Caput, A. Jedrejčić, A. Ivanković, M.
Konjačić

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
English

 

EVALUACIJA
CRNE SLAVONSKE SVINJE U ODNOSU NA SUSTAV DRŽANJA I KRIŽANJE 
(str.69-73)

EVALUATION
OF THE BLACK SLAVONIAN PIG IN TERMS OF INDOOR/OUTDOOR PRODUCTION SYSTEM AND
CROSSBREEDING 
(str.69-73)

Đuro
Senčić, Danijela Butko, Zvonko Antunović

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

UZGOJ
NEKIH UGROŽENIH I AUTOHTONIH VRSTA SLATKOVODNIH RIBA 
(str.75-77)

D.
Valić, M. Mesarić, E. Teskeredžić

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

THE
OLD – KLADRUBY HORSE AS A NATIONAL
HERITAGE OF CZECH REPUBLIC 
(str.79-82)

Eva
Sobotková, Barbora Zurovacová

Izlaganje
sa skupa

 

PDF
English