03

03


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2008

03

STRUKTURNE
PROMJENE U HRVATSKOM GOVEDARSTVU (MAKROEKONOMSKA ANALIZA) 
(str.191-204)

STRUCTURAL
CHANGES IN CROATIAN CATTLE INDUSTRY (MACROECONOMIC ANALYSIS) 
(str.191-204)

M.
Tadić, D. Cvitković, Marina Pavlak
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ
RAZLIČITIH UVJETA SMJEŠTAJA I BROJA ŽIVOTINJA NA HIGIJENSKU KAKVOĆU
ZRAKA U PRASILIŠTIMA 
(str.205-214)

INFLUENCE
OF HOUSING CONDITIONS AND NUMBER OF ANIMALS ON HYGIENIC AIR QUALITY IN THE
FARROWING PEN 
(str.205-214)

Ž.
Ljubić, Ž. Pavičić, T. Balenović, M. Ostović, A.
Ekert Kabalin

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UČINKOVITOST
STACIONARNOG SUSTAVA ZA IZGNOJAVANJE NA FARMI MUZNIH KRAVA 
(str.215-224)

EFFICIENCY
OF THE STATIONARY MANURE REMOVAL SYSTEM ON DAIRY FARM 
(str.215-224)

N.
Šebalj, D. Filipović

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
English

 

REPRODUKTIVNA
DJELOTVORNOST ZEČEVA (Lepus europaeus) U ODABRANIM HRVATSKIM
UZGAJALIŠTIMA 
(str.225-234)

REPRODUCTIVE
PERFORMANCE OF HARES (Lepus europaeus) IN SELECTED FARMS IN CROATIA 
(str.225-234)

K.
Pintur, N. Popović, A. Alegro, K. Salajpal, Z. Janicki

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

METODE
PROCJENA I MJERENJA MORFOLOŠKIH ODLIKA OVČJEG VIMENA 
(str.235-243)

METHODS
OF EVAULATION AND MEASURING OF EWE UDDER MORPHOLOGY TRAITS 
(str.235-243)

Z.
Prpić, B. Mioč, Vesna Pavić, I. Vnučec

Pregledni
rad

 

PDF
Engleski

 

PERSPEKTIVA
PROGRAMA OČUVANJA AUTOHTONIH PSMINA KONJA KAO DIO REORGANIZACIJE
KONJOGOJSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
(str.245-253)

PROSPECT
OD AUTOCHTHONOUS BREEDS CONSERVATION PROGRAMS AS A PART OF HORSE BREEDING
REORGANIZATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA 
(str.245-253)

N.
Korabi, M. Čačić
Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ
SOCIJALNIH I MIKROKLIMATSKIH ČIMBENIKA NA VLADANJE SVINJA TIJEKOM
HRANJENJA 
(str.255-263)

INFLUENCE
OF SOCIAL AND MICROCLIMATE FACTORS ON FEEDING BEHAVIOUR IN PIGS 
(str.255-263)

M.
Ostović, Ž. Pavičić, T. Balenović, A. Ekert Kabalin
Stručni rad

 

PDF
Hrvatski