04

04


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2008

04

EKONOMSKI
I MENADŽERSKI ASPEKTI DRŽANJA GOVEDA
U SLOVAČKOJ 
(str.271-281)

ECONOMIC
AND MANAGERIAL ASPECTS OF
THE CATTLE KEEPING IN SLOVAKIA 
(str.271-281)

Iveta
Ubrežiova, Maria Farkašova
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

OSCILACIJA
U BROJU SOMATSKIH STANICA KOD KONTROLIRANIH KRAVA U SLOVENIJI U RAZDOBLJU
1997-2007 
(str.283-292)

OSCILLATION
OF SOMATIC CELL COUNT IN MILK
OF RECORDED COWS IN SLOVENIA IN YEARS
1997-2007 
(str.283-292)

M.
Klopčić, J. Osterc, M. Klinkon

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

FENOTIPSKA
POVEZANOST IZMEĐU SVOJSTAVA VANJŠTINE I DUGOVJEČNOSTI KRAVA
SIMENTALSKE PASMINE 
(str.293-302)

PHENOTYPIC
RELATIONSHIP BETWEEN LINEAR TYPE TRAITS AND LONGEVITY OF SIMMENTAL COWS 
(str.293-302)

N.
Raguž, Vesna Gantner, Sanja Jovanovac

Izvorni
znanstveni članak

 

PDF
English

 

UTJECAJ
OPĆIH UVJETA U PRASILIŠTU NA NEONATALNO VLADANJE PRASADI 
(str.307-315)

INFLUENCE
OF GENERAL CONDITIONS IN FARROWING PEN ON NEONATAL BEHAVIOUR IN PIGLETS 
(str.307-315)

M.
Ostović, Ž. Pavičić, T. Balenović, Anamaria Ekert Kabalin

Stručni
rad

 

PDF
Engleski

 

ZNAČENJE
HIGIJENE POJILICA U
SUVREMENOM SVINJOGOJSTVU 
(str.317-322)

ROLE
OF DRINKER HYGIENE IN MODERN
PIG PRODUCTION 
(str.317-322)

Ž.
Pavičić, M. Ostović, A. Tofant, T. Balenović,
Anamaria Ekert Kabalin

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

POSTUPCI
S TEKUĆIM GNOJEM U INTENZIVNOJ
SVINJOGOJSKOJ PROIZVODNJI 
(str.323-333)

PROCEDURES
WITH LIQUID MANURE IN INTENSIVE PIG PRODUCTION 
(str.323-333)

Ž.
Pavičić, M. Ostović, A. Tofant, T. Balenović,
Anamaria Ekert Kabalin

Stručni
rad

 

PDF
Hrvatski

 

PRIRODNO
VALJENJE DOMAĆE PERADI 
(str.335-344)

NATURAL
HATCHING OF DOMESTIC POULTRY 
(str.335-344)

M.
Ostović, Ž. Pavičić, T. Balenović, Anamaria Ekert Kabalin
Stručni rad

 

PDF
Hrvatski