02-04

02-04


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

2010

02
– 04

BIOLOŠKE ZNAČAJKE TUROPOLJSKE PASMINE SVINJA KAO
ČIMBENICI OBNOVE I OČUVANJA POPULACIJE   (str.79-90) 
    

BIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF TUROPOLJE PIG BREED AS FACTORS IN RENEWING AND
PRESERVATION OF POPULATION   
(str.79-90)

Marija
Đikić, Kresimir Salajpal, Danijel Karolyi, Domagoj Đikić,
Vlatko Rupić

Izvorni
znanstveni članak   

PDF
Engleski

 

ODLIKE
ISTARSKOG GOVEDA U PROIZVODNJI GOVEĐEG
MESA  
(str.91-99)

CHARACTERISTICS
OF THE ISTRIAN CATTLE IN BEEF PRODUCTION  
(str.91-99)

Ante
Ivanković, Pavo Caput, G. Prekalj, Nikolina Kelava,
M. Konjačić, G. Šubara, E. Šuran

Izvorni
znanstveni članak  

PDF
Hrvatski

 

ZNAČAJKE
REZERVA GENA I PREPOZNAVANJE RIZIČNIH POPULACIJA SLOVAČKIH
KONJA   
(str.101-105)

GENE
RESERVES CHARACTERISTICS AND RISK POPULATIONS IDENTIFICATION IN SLOVAK HORSES   
(str.101-105)

J.
Buleca Jr, I. Valocký, Š. Karahuta, J. Buleca, D. Takáčová

Izvorni
znanstveni članak   

PDF
Engleski

 

ZNAČAJKE
PARAMETARA ENERGETSKOG METABOLIZMA
U PASMINI SVINJA MANGALICA   
(str.107-111)

CHARACTERISTICS
OF ENERGETIC METABOLISM PARAMETERS
IN MANGALICA PIG BREED   
(str.107-111)

J.
Buleca Jr., M. Húska, P. Reichel, M. Tučková, S. Mardzinová

Izvorni
znanstveni članak  

PDF
Engleski

 

PLODNOST
HRVATSKE ŠARENE KOZE I PORODNA MASA JARADI   (str.113-121)

PROLIFICACY
OF CROATIAN COLORED GOAT AND KIDS BIRTH WEIGHT   (str.113-121)

Mirna
Beran, Boro Mioč, Zdravko Barać, Ivan Vnučec, Zvonimir
Prpić, Vesna Pavić, A. Kasap

Izvorni
znanstveni članak   

PDF
Hrvatski

 

PROŠIRENOST
KOKCIDIJA IZ RODA EIMERIA U GOVEDA U HRVATSKOJ   (str.123-130)

PREVALENCE
COCCIDIA OF THE GENUS EIMERIA IN CATTLE IN CROATIA   (str.123-130)

Ranka
Rajković Janje, Bara Vinković, Vera Auslender, Sanja Bosnić,
Kristina Matković, Dubravko Katić

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

SISTEMATIZACIJA
UZGOJA IZVORNE PASMINE KONJA HRVATSKI HLADNOKRVNJAK I. dio: prema kobilama
rodonačelnicama rodova   
(str.131-142)

SYSTEMATISATION
OF BREEDING OF THE AUTHENTIC HORSE BREED CROATIAN COLDBLOOD Part I: according
to line founding mares   
(str.131-142)

Mato
Čačić

Pregledni
rad 

PDF
Hrvatski