04

04


Stočarstvo

Časopisi
se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko
društvo
, Zagreb, Berislavićeva 6 ili
na telefon/fax 01 48 72 493
.

 

2013

04

ANALIZA
MENADŽMENTA UZGOJA HRVATSKOG POSAVCA (str.127-136)

ANALYSIS
OF BREEDING MENAGEMENT OF CROATIAN POSAVINA HORSE (str.127-136) 

Marko
Hajenić, Ante Ivanković

Izvorni
znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

PILOT
ISTRAŽIVANJE O MOGUĆNOSTIMA RAZVOJA
KONJIČKOG TURIZMA U HRVATSKOJ
(str.137-145)

PILOT
STUDY ABOUT THE OPPORTUNITIES OF THE
CROATIAN HORSEBACK TOURISM DEVELOPMENT
(str.137-145)
 

Maja
Jakovinac, Romana Caput-Jogunica, Jelena Ramljak

Izvorni znanstveni
članak

PDF
Hrvatski

 

SVJETSKI
I EU TRENDOVI U PERADARSKOJ PROIZVODNJI
U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2020. GODINE (str.147-150)

Branko
Bobetić

Izlaganje sa skupa

PDF
Hrvatski

 

STANJE
I SMJERNICE RAZVOJA SVINJOGOJSTVA
S POSEBNIM OSVRTOM NA ISTOČNU HRVATSKU (str.151-159)

SITUATION
AND DIRECTIONS OF PIG BREEDDING
WITH SPECIAL REVIEW TO EASTERN CROATIA (str.151-159) 
Gordana
Kralik, Vladimir Margeta, Zoran Luković, Igor Kralik

Stručni
rad

PDF
Hrvatski