Stočarstvo – O časopisu / About

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.

Cilj i područje objavljivanja

 

Časopis „Stočarstvo“ je pokrenut 1946. godine i izlazi sve do danas, šest puta godišnje do 2008. godine, od 2009. do 2015. godine četiri puta godišnje, danas izlazi dva puta godišnje. Do 2010. godine glavni urednik časopisa je Prof. dr. sc. Pavo Caput, nakon njega uredništvo je preuzeo Prof. dr. sc. Tomislav Balenović, a od 2020. godine glavni urednik je Prof. dr. sc. Krešimir Salajpal. Časopis je u 2021. godini objavljen uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. To je znanstveno-stručni časopis za unapređenje stočarstva. Glasilo je Hrvatskog agronomskoga društva. Objavljuje izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja, pregledne članke, izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima i stručne radove iz reprodukcije, uzgoja i korištenja gospodarskih vrsta domaćih životinja. Radovi se objavljuju na hrvatskom i na engleskom jeziku. Radovi objavljeni u „Stočarstvu“ referiraju se u svjetskim bazama podataka i u referalnim časopisima: CAB, Agricola, Agris, FSTA, World Translation Indeks, Animal Breeding Abstract, EBSCO Publishing i drugima.

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka

Prva godina izlaženja: 1946.

Učestalost izlaženja: 2

Područja pokrivanja: Agronomija, Biotehnologija

Prava korištenja: Časopis Stočarstvo ne naplaćuje troškove rukovanja i objavljivanja članaka. Svi članci objavljeni su na internetu s punim otvorenim pristupom, bez odgode (nema embargo perioda). Svi objavljeni sadržaji dostupni su i objavljeni pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Pravo korištenja rezultata ograničeno je obveznim navođenjem autora i časopisa

 

Etika i zlouporaba publikacije

 

 

Aim and scope

 

Journal “Stockbreeding” was first published in 1946. Since then it has been continuously published. „Stockbreeding˝ is scientific and professional journal for the improvement of the stockbreeding. The journal publishes original scientific papers, short communications, review articles, conference papers from scientific and professional conferences and professional papers from the field of reproduction, breeding and exploitation of stock. Articles can be published in Croatian or English.

 

Papers published in „Stockbreeding“ are referred to in: CAB, Agricola, Agris, FSTA, World Translation Index, Animal Breeding Abstract, EBSCO Publishing and others.

Frequency (annually): 2

Scientific areas: Agronomy, Biotechnology

Rights: There are NO submission or processing charges, and the articles are published online with full open access without delay (no embargo period). All published contents are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Copyrights limited obligatory quotation STOČARSTVO (STOCKBREEDING) and author`s name.

 

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement