Upute za pisanje sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku / Instructions for writing abstracts in Croatian and English

Upute za pisanje sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku / Instructions for writing abstracts in Croatian and English


Upute za pisanje sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se u prilogu.

Molimo autore da se prilikom pisanja pridržavaju tehničkih uputa i koriste priloženi predložak.

U sažetku nije dopušteno prikazivati tablice, grafikone, crteže i slično.

Sažetak molimo poslati na adresu info@agronomsko.hr

 

Instructions for writing abstracts in Croatian and English are attached.

Authors are kindly requested to follow the technical instructions and use the attached template when writing.

Tables, charts, drawings, etc. are not allowed in the summary.

Please send the abstract to info@agronomsko.hr

 

UPUTE ZA PRIPREMU SAŽETKA – Instructions for writing the abstract