Agronomski glasnik –

O časopisu / About

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.

Agronomski glasnik je aktualno najstariji hrvatski poljoprivredno znanstveni i stručni časopis, koji izlazi u Zagrebu od 1930.godine, kao službeno glasilo agronoma. Agronomski je glasnik počeo izlaziti kao agronomsko društveno glasilo da bi danas bio najprošireniji poljoprivredno znanstveno-stručni časopis u Hrvatskoj. On je bio ogledalo razvoja svih poljoprivrednih djelatnosti i svih grana poljoprivredne proizvodnje ne samo u Hrvatskoj, već u čitavoj bivšoj državi, pa je tako 1985. godine od Saveza poljoprivrednih inženjera bio proglašen najboljim poljoprivrednim časopisom u čitavoj Jugoslaviji. U njemu su objavljivali svoje radove agronomi iz svih krajeva bivše države. Agronomski glasnik je utjecao na razvoj današnjih brojnih specijaliziranih časopisa, kao što su i njegovu pojavu omogućile različite periodične publikacije s poljoprivrednim poukama, poljoprivredni listovi i časopisi, a naročito Gospodarski list, kao treći po postanku poljoprivredni list u čitavom svijetu, a koji izlazi u kontinuitetu već 165 godina. Mnogobrojni radovi objavljeni u Agronomskom glasniku od 1930.godine do danas nemaju samo povijesno značenje na razvoja naše poljoprivrede i agronomskih znanosti, već su i danas vrlo korisni za unapređenje poljodjelstva. U proteklom razdoblju u Agronomskom glasniku objavljen je veliki broj vrlo vrijednih priloga iz oblasti svih grana poljoprivrednih znanosti i struke u obliku novih znanstvenih i stručnih ostvarenja, zatim dragocjenih uputa i savjeta za primjenu novih znanstvenih i stručnih dostignuća i uvođenje nove aktualne tehnologije na svim razinama poljoprivredne proizvodnje. Agronomski glasnik nastavlja slijediti slavnu tradiciju hrvatske agrikulturne periodike, pa usvaja i primjenjuje suvremene metode obrade i objavljivanja rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja, i dostignuća u našoj zemlji, kao i transfer znanja iz strane znanstvene i stručne literature i prakse. Agronomski glasnik uređuju naši eminentni agronomi, znanstvenici s fakulteta i znanstvenih instituta.

 

U časopisu se objavljuju znanstveni i stručni članci iz svih područja poljodjelstva, društvene vijesti, osvrti na dostignuća u poljoprivrednoj praksi, prikazi knjiga i članaka iz domaće i strane literature. Od ukupnog broja članaka 80 % odnosi se na znanstvene članke, a 20 % na stručne članke i osvrte na aktualne probleme u poljoprivredi. Znanstveni su članci razvrstani na: izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni znanstveni članak i članak iznesen na znanstvenom skupu. Svi znanstveni članci podliježu recenziji. Obavezno se traži mišljenje dva recenzenta, koji imaju doktorat znanosti, a samo u slučaju kad područje nije pokriveno da se izaberu doktori, tada jedan recenzent može biti mr. sc., iz užeg područja koje članak obrađuje.

 

Časopis je tromjesečni  i izlazi u 4 svezaka.

Danas se radovi objavljeni u Agronomskom glasniku citiraju u sljedećim bazama podataka: CAB ABSTRACT (CAB INTERNATIONAL), BIOSIS PREVIEWS, AGRICOLA, FOOD SCI.& TECHNOLOGY ABSTRACT, AGRIS, EBSCO Host, Google Scholar, Portalu hrvatskih i znanstvenih časopisa Hrčak.

ČASOPIS JE GLASILO Hrvatskoga agronomskoga društva.

  • Učestalost izlaženja: 6 brojeva godišnje, od 2024. godine 4 broja godišnje
  • Područja pokrivanja: Agronomija, Biotehnologija
  • Prava korištenja: Časopis Agronomski glasnik ne naplaćuje troškove rukovanja i objavljivanja članaka.
  • Svi članci objavljeni su na internetu s punim otvorenim pristupom, bez odgode (nema embargo perioda). Svi objavljeni sadržaji dostupni su i objavljeni pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.
  • Autori zadržavaju autorska prava na objavljeni rad bez ograničenja.

Cilj i područje objavljivanja

Etika i zlouporaba publikacije

 

„Agronomy journal“ was founded in 1930 and since then it has been continuously published, six issues annually.
The journal publishes original scientific papers, professional papers from all fields of agriculture, news, notes, short communications and applications from agricultural practice, book and review articles from national and international literature, only those articles, which are not published anywhere else, or submitted to some other journal.

The articles are published in Croatian or English.
„Agronomy journal“ is referred to in: CAB International, Biosis Previews, Agricola, Food Sci.& Tech.Abs., Agris, EBSCO Host, Google Scholar, Hrcak.

  • Frequency (annually): 4

Scientific areas: Agronomy, Biotechnology

  • Rights: There are NO submission or processing charges, and the articles are published online with full open access without delay (no embargo period). All published contents are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

Aim and scope

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement