PROGRAM 16. međunarodni kongres Oplemenjivanje bilja sjemenarstvo i rasadničarstvo, ZADAR od 7. do 10. studenog 2023.

PROGRAM 16. međunarodni kongres Oplemenjivanje bilja sjemenarstvo i rasadničarstvo, ZADAR od 7. do 10. studenog 2023.


Program 16. međunarodni Kongres Oplemenjivanje bilja sjemenarstvo i rasadničarstvo

 

Kotizacija 

Do 15. listopada 2023. godine – 125,00 Eur/941,81 kn  (PDV uračunat u cijeni)

Nakon 15. listopada 2023. godine –150,00 Eur/ 1.130,18 kn (PDV uračunat u cijeni), (1 Eur = 7,53450 HRK)

Autori prihvaćenih sažetaka plaćaju redovne kotizacije kako bi sažeci bili uvršteni u zbornik sažetaka kongresa.

Prijava na kongres

Molimo sudionike da se prijave popunjavanjem prijavnice za kongres radi priprema akreditacija i potvrda o sudjelovanju.

Smještaj

Za sudionike kongresa  osigurali smo povoljne  cijene smještaja.

Prijave za hotelski smještaj zaprima DUBROVNIK SUN na temelju on-line obrasca za prijavu smještaja

Sudionici individualno rezerviraju smještaj u hotelu, ispunjavanjem on line obrasca