Autor: agronomsko

Vol. 81 No. 5, 2019. Datum izdavanja: 29.09.2020.   Sadržaj UTJECAJ EKOLOŠKIH ČIMBENIKA NA...

Vol. 73 No. 1-2, 2019. Datum izdavanja: 21.10.2019. Sadržaj Puni tekst UTJECAJ GENOTIPA...

Vol. 81 No. 1, 2019. Datum izdavanja: 09.09.2019. Sadržaj DENDROFLORA PARKA IVANA MAŽURANIĆA...

Vol. 72 No. 1-2, 2018. Datum izdavanja: 15.05.2019. Sadržaj Puni tekst HRANIDBENA VRIJEDNOST...