Autor: agronomsko

Sadržaj   UTJECAJ ZRELOSTI I POVEZANIH UZGOJNIH POSTUPAKA NA VIRDŽINIJSKI DUHAN I. PRINOS,...

Sadržaj Puni tekst PARAMETRI ANTROPOGENOG ZBIJANJA, KVARENJA STRUKTURE I STVARANJA POKORICE KOD...

Sadržaj Puni tekst ANALIZA TROŠKOVA SATA RADA TRAKTORA NA OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA (str....

Sadržaj Puni tekst MYCELIAL GROWTH AND SCLEROTIA PRODUCTION OF PLEUROTUS TUBER-REGIUM (FRIES)...

Vol. 71 No. 1-2, 2017. Datum izdavanja: 25.08.2017. Sadržaj Puni tekst ORGANIZACIJSKA OBILJEŽJA PROIZVOĐAČA...

  Datum izdavanja: 29.06.2018.   Sadržaj Puni tekst UTJECAJ TOPLINE I MEHANIČKE SKARIFIKACIJE NA SKRAĆIVANJE DORMANTNOSTI...

Vol. 70 No. 2, 2016. Datum izdavanja: 16.06.2017. Sadržaj Puni tekst EDUCATION LEVEL...

Vol. 70 No. 1, 2016. Datum izdavanja: 21.04.2017. Sadržaj Puni tekst PROCJENA PRINOSA...